Salon kansalaisopiston sivut muuttaneet!

Salon kansalaisopiston nettisivut ovat muuttaneet Salon kaupungin sivustolle. Löydät ajantasaiset oppaat ja ilmoittautumisohjeet osoitteesta: https://www.salo.fi/paivahoitojakoulutus/kansalaisopisto/

salon kansalaisopisto nettisivut

Kansalaisopistot

Suomessa on lähes 200 kansalaisopistoa ja toimintaa on jokaisessa Suomen kunnassa. Kansalaisopistoja voidaan myös kutsua nimellä työväenopisto, aikuisopisto tai yksinkertaisesti opisto.

Kaikki nämä ovat kaikille avoimia, vapaata aikuiskoulutusta järjestäviä oppilaitoksia. Kansalaisopistot eivät myönnä tutkintoja, vaan opinnot ovat osa elinikäistä oppimista.

Kursseille osallistuu vuosittain 650 000 opiskelijaa.

Rahoitus kansalaisopistoille tulee valtiolta, kuntien tai ylläpitäjien rahoitusosuudesta sekä kurssimaksuista. Kansalaisopistot saavat valtion rahoitusta Vapaan sivistystyön lain perusteella.

Kansalaisopistojen edunvalvontajärjestö on Kansalaisopistojen liitto KoL, ruotsiksi Medborgarinstitutens förbund MiF.

Suomen ensimmäinen kansalaisopisto oli Tampereen työväenopisto joka perustettiin 1899. Tavoitteena oli parantaa juuri työläisten tuolloin heikoksi nähtyä koulutus- ja sivistystasoa.

Tästä johtuu historiallinen nimitys työväenopisto, jolla osa oppilaitoksista edelleen tunnetaan, etenkin suurissa kaupungeilla. Opistot ovat kuitenkin avoinna kaikille riippumatta ammatista tai aiemmasta koulutustasosta.

Suomen kieli ja kotoutuminen

maahanmuuttajien opetus

Kansalaisopistoilla on merkittävä rooli aikuisten maahanmuuttajien kotouttamisessa ja suomen kielen opetuksessa. Kielikurssien lisäksi useat kansalaisopistot järjestävät aikuisten perusopetusta.

Aikuisten perusopetuksen uudistuksessa on pyritty huomioimaan maahanmuuttajat entistä paremmin. Kohderyhminä ovat etenkin 17-25 vuotiaat maahanmuuttajat, jotka ovat jo oppivelvollisuusiän ylittäneitä, mutta perusopetus on jäänyt kesken tai vaillinaiseksi.

Suomen kielen kurssien tasoissa käytetään yleensä Eurooppalaisen viitekehityksen eli EVK:n asteikkoa. Tasot ovat:

  • A1 ja A2: peruskielitaito
  • B1 ja B2: itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito
  • C1 ja C2: taitavan kielenkäyttäjän kielitaito.

Nämä jaetaan vielä kursseittain alatasoihin kuten A1.3. A0 viittaa aivan alkeisiin.

Suomen kieltä opetetaan myös toiminnallisesti esimerkiksi käsitöiden tai musiikkiteatterin keinoin. Tämä soveltuu myös henkilöille joilla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa.

Kansalaisopistojen suomen kielen kursseille on runsaasti kysyntää, ja aina kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan. Kieltä voi harjoitella myös itsenäisesti verkon välityksellä.

ABC-Matikka

Kielen osaamisen ohella myös matemaattiset eli laskutaidot kuuluvat kansalaisen perustaitoihin. Vaikka kännykästä laskin löytyisikin on esimerkiksi prosenttilaskujen ymmärtämisestä hyötyä monissa tilanteissa. Hahmottamalla prosentit pystyy arvioimaan esimerkiksi lainojen korkoja, vuokran- tai palkankorotuksia sekä palkan lisiä.

Matematiikka sinänsä on käytännössä universaalia ja oppiminen usein helpompaa kuin kielen kohdalla jos vain omaa innostusta löytyy. Maahanmuuttajille on tuotettu oma alkeiskirja ABC-matikka. Materiaalista voi koostaa 140 oppitunnin laajuisen kokonaisuuden kansalaisopiston aikuisille maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen.

ABC-matikka on toteutettu selkokielellä ja lähtee aivan alkeista eli lukusanoista. Näin matematiikan opiskelu ja kielenoppiminen tukevat toisiaan. Materiaali sisältää myös arkipäivän matematiikkaa ja se on ollut koekäytössä Lahden Kansalaisopistossa.

Joitakin resursseja kieliopintoihin:

Yle Oppiminen: Suomi – Finnish. Laaja kokoelma Ylen tuottamia videomateriaaleja suomen alkeista lähtien.

Kotisuomessa.fi. Opetushallituksen tuottamia itseopiskelumateriaaleja. Sisältöä perustaidoista arki- ja työelämän sanastoon.

Suomensuojelija.fi. Blogi joka käsittelee suomen kielen eri ilmiöitä, myös uudissanoja.

Uusi kielemmeFinnish for busy people. Sanastoa, kielioppia ja artikkeleita suomen kielen oppimisesta.